Uzina metalurgică moldovenească

Uzina metalurgică moldovenească

Uzina metalurgică moldovenească

Sistemul managementului calității

Sistemul managementului calității

Laboratorul central de teste

Laboratorul central de teste

Laboratorul central de teste
Laboratorul central de teste

SPECTROGREEN аnalizor de spectrometrie optică de emisie cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)