POLITICA DE CALITATE ȘI MEDIU

În pofida perioadei dificile, provocate de criza financiară globală, conducerea uzinei își asumă în continuare responsabilitatea completă pentru Sistemul de management integrat, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a acestuia.

Scopul principal al MMZ SAtd este de a satisface complet cerințele clienților pentru produse și servicii și de a le depăși, consolidând poziția întreprinderii pe piața produselor metalice cu minimizarea impactului negativ asupra mediului, utilizarea rațională a resurselor naturale și energetice, precum și reciclarea deșeurilor.

POLITICA companiei ÎN DOMENIUL CALITĂȚII ȘI ECOLOGIEI prevede realizarea obiectivului principal cu ajutorul unui sistem eficient de management integrat (IMS), care se află într-un proces de perfecționare constantă.

Informații despre laboratorul central de încercări (LCÎ)

Informații despre laboratorul central de încercări (LCÎ)

Calitatea produsului este unul dintre cei mai importanți indicatori ai activității unei întreprinderii. Îmbunătățirea calității produselor determină în mare măsură supraviețuirea întreprinderilor în condiții de piață,  creșterea eficienței producției și economia resurselor. Treptat, calitatea devine o condiție determinantă în selecția bunurilor și serviciilor de pe piață și furnizarea adecvată a acesteia este imposibilă fără funcționarea unui sistem eficient de management al calității, unul dintre cele mai importante elemente al acestuia fiind controlul. Controlul calității, indiferent de perfecțiunea metodelor utilizate pentru aceasta, presupune, în primul rând, separarea produselor de calitate de cele defecte. Întreprinderile moderne se concentrează nu atât pe detectarea defectelor, cât pe prevenirea acestora, pe controlul riguros al procesului de producție și își desfășoară activitățile în conformitate cu conceptul de "control al calității".

 

Conform proiectului de construcție al MMZ, luând în considerare specializarea uzinei în materiale de construcție generale din oțeluri obișnuite, în cadrul uzinei a fost planificat un laborator cu un set complet de instrumente standard și metode de control primitive pentru analize chimice și testarea proprietăților mecanice.

SPECTROGREEN аnalizor de spectrometrie optică de emisie cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)

Informații despre laboratorul central de încercări (LCÎ)

Dar, odată cu realizarea  faptului că uzina poate funcționa stabil numai cu produse competitive, în 1994 a demarat implementarea „Programului de dezvoltare” strategic și re-echiparea liniilor de producție (reconstrucția și punerea în funcțiune a noilor echipamente pentru secția de sudură electrică și secția de laminare) pentru fabricarea de produse laminate din oțeluri de înaltă calitate. A devenit necesară perfecționarea nivelului testelor de laborator, ceea ce era imposibil fără dotarea laboratorului cu echipamente moderne. Ca parte a acestui program, laboratorul a fost echipat cu cele mai avansate  instrumente fizico-chimice, cu raze X și optice.

Noile procese tehnologice implementate în producție, noile tipuri de produse cu proprietăți speciale au fost stăpânite și aduse la perfecțiunea necesară în baza rezultatelor cercetărilor efectuate de specialiștii de laborator.

Structura laboratorului central de încercări  (LCÎ) include un laborator pentru analize chimice, un laborator pentru metalurgie și testări mecanice, precum și un grup pentru controlul sanitar-industrial și un grup pentru întreținerea și repararea echipamentelor.

Informații despre laboratorul central de încercări (LCÎ)

Cel mai numeros este laboratorul pentru analize chimice, care include laboratorul expres al STEO, laboratorul expres al LCÎ, sectorul stației compresorului de oxigen și sectorul pentru analiza uleiurilor industriale. Sarcinile personalului laboratorului de analize chimice includ, de asemenea, controlul complet al calității materiilor prime și materialelor auxiliare necesare pentru fabricarea oțelului, analiza chimică a oțelului topit în timpul procesului tehnologic și controlul produselor finite conform cerințelor standard. Angajații laboratorului de analize chimice elaborează noi metode de măsurare și eșantioane standard, participă la teste comparative de laborator interstatale.

Sarcina principală a laboratorului de metalurgie și testare mecanică este controlul continuu al proprietăților mecanice ale produselor metalice fabricate de întreprinderea noastră, precum și evaluarea micro- și macrostructurii lingourilor/biletelor de turnare continuă și a produselor laminate, cercetările metalografice și determinarea naturii defectelor de pe suprafața lingourilor/biletelor de turnare continuă și a produselor laminate. Specialiștii calificați ai laboratorului investighează procesele de formare a structurii în metal, procesele de oxidare, formarea incluziunilor nemetalice etc.

Politica de calitate LCÎ MMZ SAtd

Politica de calitate LCÎ este o parte agreată a Politicii generale de calitate a MMZ SAtd.

Pentru a atinge toate obiectivele LCÎ  cu ajutorul unui sistem eficient de management al calității și îmbunătățirea continuă a acestuia, LCÎ  definește „Politica de calitate LCÎ ” și „Politica LCÎ privind asigurarea imparțialității ”.

 

Deoarece produsele întreprinderii noastre sunt orientate în prezent spre piețele europene, conducerea a decis să acrediteze LCÎ și de către organismul național de acreditare al Moldovei. În pofida faptului că consumatorii europeni nu asociază direct acreditarea și calitatea produselor, certificatul de acreditare conform standardelor europene este perceput de aceștia drept confirmare a unui grad ridicat de fiabilitate a întreprinderii.

Параграф 1

LCÎ a fost acreditat de organul național de acreditare al RMN pentru competență tehnică la 6 decembrie 2021. Atestatul de acreditare este valabil până la 6 decembrie 2026.

Параграф 2

La 5 septembrie 2020, LCÎ a primit certificatul de acreditare al organului național de acreditare al Republicii Moldova „Moldac” pentru conformitatea cu cerințele standardului SM EN ISO / IEC 17025: 2018, valabil până la 9 iunie 2024.

Lasă-ne un mesaj

Completați formularul de feedback

Și vă vom contacta cât mai curând posibil

Completați

Formular de reclamație privind calitatea

Lăsați o reclamație și noi vom încerca să rezolvăm totul

Completați

Formular de reclamație privind calitatea

Feedback